Digital Photography / Digitale Fotografie

 Josef Steyn & Hennie Cronjé

 

 

         

What can you expect?

279 pages packed with information

±500 photos and figures

A lifetime’s knowledge and experience

 Contents

An in-depth discussion of the principles of photography: light, focus, exposure, white balance, ISO, exposure compensation, shutter speed, depth of field and how to use it creatively.

Photographic design and composition with emphasis on visual design.

A discussion of macro-, flower-, landscape-, portrait-, and wild life photography.

The innovative use of the camera to create photographic art.

Detailed instructions on the use of a few editing techniques to lift your photos from good to great.

 An introduction to some advanced techniques used in landscape photography.

Click here for snippets from

 

 the book

 

or watch a slideshow

 Who will benefit?

Photographers who have just bought their first camera and who want to gain greater insight into the basic principles of photography and their application.

Photographers well versed in the basic principles who require more information on design and composition.

 Photographers who wish to expand their horizon, test the boundaries of design and composition and gain insight into some of digital photography’s more advanced techniques and their application.

All of this for only R295.00

 (±$27 if you use PayPal)

Payment options to secure your copy:

1. In the Republic of South Africa

Transfer R295 into the account below:

 Account: J M Steyn, FNB cheque accnr:

 62440267781, branch code 250655

 

Use your name as  reference to enable us to match you and your deposit. 

 

Send proof of payment to: superphoto13@gmail.com Supply your name and the e-mail address for delivering. The book will be delivered to your inbox.

 

State your preference: English or Afrikaans

  ============================== 

 

2.  Click here for secure PayPal

     payments

 

Send proof of payment to: superphoto13@gmail.com Supply your name and the e-mail address for delivering.

============================ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Waarna kan jy uitsien?

279 bladsye gepak met inligting

± 500 foto’s en figure.

‘n Leeftyd se kennis en ervaring.

 Inhoud

‘n Bespreking van die beginsels van fotografie:  lig, fokus, beligting, witbalans, ISO, ligskuif, velddiepte en hoe om dit kreatief te gebruik. 

Die spektrum van fotografiese ontwerp en komposisie asook met klem op visuele ontwerp

 ‘n Bespreking van makro-, blom-, landskap-, portret- en wildfotografie.

 Die innoverende gebruik van die kamera om fotografiese kunswerke te lewer.

 Instruksies oor die gebruik van enkele gespesialiseerde redigeringstegnieke om jou foto’s 'n hupstoot te gee.

'n Inleiding tot gevorderde tegnieke wat in landskapfotografie gebruik word.

Kliek hier vir brokkies uit die boek of kyk na 'n skyfiereeks

 Wie kan baat vind?

Fotograwe wat pas hul eerste kamera aangeskaf het en graag meer te wete wil kom oor die basiese beginsels van fotografie.  

Fotograwe wat reeds die basiese beginsels onder die knie het en inligting benodig oor komposisie en ontwerp.

 Fotograwe wat reeds oor ‘n redelike mate van ervaring beskik en wat graag die grense van komposisie en ontwerp wil toets en hoe om sommige van digitale fotografie se meer gevorderde tegnieke te benut.

 Dit teen slegs R295.00

(±$27 met PayPal)

Om jou kopié te ontvang, gebruik een van die volgende opsies:

 1. In die Republiek van Suid-Afrika

  Dra R295 oor in die rekening hieronder:

 Rekening: J M Steyn, FNB tjekreknr: 62440267781,  takkode 250655

 Gebruik jou naam as verwysing sodat ons jou inbetaling kan eien.  

Stuur bewys van betaling aan: superfoto7@gmail.com Meld jou naam en e-pos adres. Die boek sal elektronies afgelewer word. 

 Noem of jy die Afrikaanse of Engelse weergawe verkies.

====================================

2. Kliek hier vir veilige PayPal

    betalings

  Stuur bewys van betaling aan: superfoto7@gmail.com Meld jou naam en e-pos adres.

=============================

 

www.expressiongraphics.net