Komposisie

HOME   DIGITAL PHOTOGRAPHY  EBOOKS  EBOEKE  ABOUT  NEVER DAUNTED ACCOMMODATION

 ACTIVITIES  HOGSBACK IN PHOTOS

 

 
Komposisie is die onderwerp wat die meeste onsekerheid by fotograwe                 
veroorsaak. Die vraag: Is my komposisie reg? is ongetwyfeld die vraag wat die
meeste gevra word. Hierdie boek gee n omvattende opsomming en beskrywing    
van n groot reeks aspekte van komposisie wat strek vanaf basiese tot                  
gevorderde beginsels. Dit bevat ook nuwe beskouings oor en interpretasies van     
beginsels waaroor daar n redelike mate van verskil van mening is. Benewens       
aspekte van komposisie bevat dit ook n heelwat inligting oor praktiese aspekte    
van fotografie.

Die verkorte inhoudsopgawe hieronder gee n aanduiding van die spektrum van
onderwerpe wat gedek word.

Hoofstuk 1.  Basiese beginsels - Spektrum van fotografiese ontwerp - Fotojoernalistiek - Tradisionele fotografie - Lig -
Eenvoud - Agtergrond - Balans - Die rel van derdes - Nog maniere om aandag op die hoof objek te vestig

Hoofstuk 2. Intermedire beginsels - Visuele-ontwerpfotografie - Elemente van visuele ontwerp - Kontras - Lyne -Vorms
Diverse elemente - Tekstuur - Ritme - Patrone - Perspektief - Fokuspunt - Bokeh

 Hoofstuk 3. Gevorderde beginsels - Kamerakuns en rekenaarkuns - Kamerakuns - Kuns deur vlak velddiepte - Kuns deur

kamerategnieke - Visuele dinamika - High key en low key fotografie - Ruimte en komposisie - Rame - Primre en sekondre

objekte - Beperk velddiepte  en isoleer objekte - Rigtingwysers - Spanning - Jukstaposisie - Luim (Mood) - Crop kreatief-

 Kies die invalshoek kreatief - Moenie data mors nie - Steurende elemente

 

Hoofstuk 4. Die volgende stap                                         

Hoofstuk 5. Breek die rels                                               

Hoofstuk 6. Alternatiewe klassifikasie vir komposisie

 

Wat hierdie e-boek oor komposisie onderskei van sy mededingers is die wye reeks onderwerpe wat in 'n enkele teks behandel word asook die meer as 600 foto's wat gebruik word om die verskillende beginsels mee te illustreer en wat ook as voorbeelde vir navolging kan dien. Benewens die behandeling van beginsels wat die toets van die tyd

deurstaan het, het die outeurs sommige ge-ykte beskouings wat, na hul mening nie tred gehou het met die ontwikkeling van fotografie nie, ontleed en 'n nuwe beskouing en klassifikasie voorgestel. Om hierdie e-boek te bekom, e-pos my  en dui aan of jy in Suid-Afrika of elders woonagtig is. Reelings ten opsigte van betaling en aflewering sal per kerende e-pos volg.

Prys: Persone wat in Suid-Afrika of 'n buurland wat die Suid-Afrikaanse Rand as betaalmiddel gebruik, R300. Bankkoste wat betaalbaar mag wees, sal vir die rekening van die klient wees.

 Internet oordragte in Suid-Afrika is kosteloos.

Oorsese kliente, of persone wat verkies om via PayPal te betaal, US$30

Titles

HOME   DIGITAL PHOTOGRAPHY  EBOOKS  EBOEKE  ABOUT  NEVER DAUNTED ACCOMMODATION

 ACTIVITIES  HOGSBACK IN PHOTOS