HOME   DIGITAL PHOTOGRAPHY  EBOOKS  EBOEKE  ABOUT  NEVER DAUNTED ACCOMMODATION

 ACTIVITIES  HOGSBACK AS PHOTOGRAPHY DESTINATION

 

DIGITALE FOTOGRAFIE E-BOEK

 

 

Inhoudsopgawe

Hoofstuk 1:  Definisies en terminologie

Hoofstuk 2:  Die aankoop van toerusting

Hoofstuk 3:  Die sensor en piksels

Hoofstuk 4:  Witbalans

Hoofstuk 5: ISO en die gebruik daarvan

Hoofstuk 6:  Fokus

Hoofstuk 7:  Velddiepte (Depth of Field)

Hoofstuk 8:  Beligting: lensopening en sluiterspoed

Hoofstuk 9:  Ligskuif as hulpmiddel by beligting

Hoofstuk 10:  Die beligtingsdriehoek

Hoofstuk 11:  Lig

Hoofstuk 12:  Ligmeting

Hoofstuk 13:  Fotografiese komposisie en ontwerp

Hoofstuk 14:  Spesiale aspekte van ontwerp

Hoofstuk 15:  Makrofotografie

Hoofstuk 16:  Blomfotografie

Hoofstuk 17:  Landskapfotografie

Hoofstuk 18:  Wildfotografie

Hoofstuk 19:  Portretfotografie

Hoofstuk 20:  Superskerp foto’s

Hoofstuk 21:  Die foto is geneem. Wat nou?

Hoofstuk 22:  Fotogrootte en gehalte

 

Inleiding

Die hoofstukke in die boek is so geskryf dat elkeen tot ’n groot mate op sy eie voete kan staan sonder dat te veel verwys word na aspekte

wat ook op ander plekke in die teks voorkom. Die opskrifte in die inhoudsopgawe is almal geskakel met die betrokke gedeelte in die boek.

 

 Die doel van hierdie boek

Die motivering om hierdie boek saam te stel het ontstaan gedurende die tyd dat ek my eie kennis oor digitale fotografie, komposisie en ontwerp moes

 opskerp. In samewerking met my mede-outeur, Hennie Cronjť, is die taak begin om ’n omvattende handleiding wat die volle spektrum van die basiese beginsels van fotografie en hul toepassing behels, saam te stel.

 

    Die boek is bedoel as ’n hulpmiddel vir:

         fotograwe wat pas hul eerste kamera gekoop het en meer kennis oor die basiese beginsels van fotografie wil bekom,

 

         fotograwe wat alreeds ’n mate van ondervinding opgedoen het, maar meer wil weet oor die beginsels van komposisie en ontwerp en hoe om dit in

         die meer algemene vertakkings van fotografie toe te pas,

 

       meer gevorderde fotograwe wat die grense van komposisie en ontwerp wil toets.

 

Die boek bevat meer as 400 foto’s ter illustrasie, maar dit is meer as net ’n versameling mooi fotos. Die teks is baie belangrik en lesers word

aangemoedig om dit met aandag te lees.

 

DeursettingsvermoŽ bring sukses. Hennie Cronjť 

 

Die eerste 8 hoofstukke beskryf die basiese beginsels van fotografie en hoe om dit te gebruik 

Basiese Beginsels

 

Die gebruik van ISO as deel van jou beligtinginstellings

Soos reeds genoem, is die instellings vir funksies soos ISO, lensopening en sluiterspoed so ontwerp dat dieselde reŽls geld as verstellings in enigeen

van hulle gemaak word. As een vol instelling (een vol stop) op of af in die skaal beweeg word, word die beligting van die foto verdubbel of halveer.

 

ISO, lensopening en sluiterspoed

 

Uit bostaande figuur kan gesien word dat as dieselfde lensopening, bv. f16, deurgaans gebruik word, sal ’n toneel wat by ISO 100 ’n sluiterspoed

van 1/125 sek. benodig by ISO 200 slegs 1/250 sek. benodig want by ISO 200 is die sensor dubbeld so sensitief as by ISO 100. By ISO 400 sal die sluiterspoed dienooreenkomstig slegs 1/500 sek. wees. Hierdie vermoŽ om waardes maklik tussen die verskillende skale uit te ruil, verskaf

merkwaardige soepelheid in die bepaling van die korrekte beligtinginstellings wat vir ’n foto benodig word en maak die deur oop sodat jy groter

 beheer kan neem oor die instellings wat vir ’n spesifieke foto benodig word.

 

Beginsels van fokus

Vir ’n kamera om ’n beeld wat skerp gefokus is vas te vang, word die ligstrale wat vanaf die objek weerkaats word deur ’n lens op 'n punt in die

sensor gekonsentreer. Die prinsiep word in die figuur hieronder geÔllustreer.

 Beginsels van fokus

 

Wat in bostaande figuur vir ’n enkele punt geÔllustreer is, geld natuurlik vir elke ander punt in die objek. Dit is baie belangrik om in ag te neem dat

slegs dele van die objek wat in dieselfde vlak is as die punt waarop gefokus is, in skerp fokus sal wees. (Diť vlak word die fokusvlak genoem.)

Punte wat nader aan die lens is as die punt waarop gefokus is, asook punte wat verder weg geleŽ is, sal minder skerp gefokus wees. Die volgende

figuur illustreer die fokusvlak.

Slegs punte wat op fokusvlak FV, wat die punte X en Y verbind, lÍ, sal in skerp fokus wees.

 

Die histogram

Nog ’n belangrike stukkie gereedsap wat tot jou beskikking is om te verseker dat jou beligting korrek is, is die histogram. Die effek van die ligskuif

wat ’n mens met die +/- knoppie maak, kan in die histogram gesien word. By die meeste kameras is die histogram beskikbaar onmiddellik nadat jy die

foto geneem het en as jy geleer het om dit reg te gebruik, kan dit ’n belangrike wapen in jou beligtingsarsenaal word. Die foto’s wat volg, illustreer

die voorkoms van die histogram vir ’n foto wat oorbelig is, een wat onderbelig is en een wat korrek belig is.

 

Hoofstukke 13 en 14 behandel belangrike aspekte van ontwerp en komposisie

Hoofstuk 13

Fotografiese komposisie en ontwerp

 

Goed ontwerpte makrofoto. Hennie Cronjť

 

Visuele ontwerp fotografie

As ons na die wÍreld om ons kyk, kyk ons na ’n toneel waarin daar visuele chaos heers soos in die volgende foto van Lego-blokkies weerspieŽl word.

 

 

Daar is geen orde in die toneel nie. Alle elemente is teenwoordig maar in wanorde.

 

In die wanordelike versameling bo kan ’n mens verskeie elemente wat in ontwerp gebruik kan word,

onderskei. Daar is reghoeke, driehoeke, vierkante, sirkels, ovale, verskillende kleure en verskillende teksture.

 

As daar gekonsentreer word op die elemente van die foto hierbo en hulle word reg aangewend, kan daar

’n mooi prentjie van hulle gemaak word soos in die foto hier langsaan gesien kan word. Hier is orde en stabiliteit en dit is strelend op die oog.

 

Die Legoblokkies van die Lego-elementefoto kan gesien word as die boustene om die mooi prentjie in die foto hierbo te maak. Net so is die elemente

 van visuele ontwerp die boustene  van ‘n treffende foto.

 

Elemente van visuele ontwerp

1.  Kontras - In lig en kleur.

2. Lyne - Vertikaal, horisontaal, diagonaal.

3. Vorms - Driehoek, reghoek, sirkel, ovaal.

4. Divers - Tekstuur, herhaling (ritme) en perspektief in grootte en diepte.

 Hoofstukke 15 tot 19 behandel ‘n aantal belangrike soorte fotografie.

Hoofstuk 15

Makrofotografie

Makro-detail. Simon Joubert

 

’n Instar larwe van die ‘Blue Pansy’ vlinder wat besig is om te vervel. Die larwe is omtrent 3mm lank. Canon MPE 65 lens en MT-24EX

flits. (www.facebook.com/simon.joubert.5)

 

Makro-bewustheid

Die genre van makrofotografie maak vir ons ’n wÍreld oop wat ons eintlik nooit kan raaksien nie. Dit stel ons in staat om vir die eerste keer die

skoonheid, treffende detail en verstommende kleure van objekte wat wissel vanaf relatief groot, soos spinnekoppe vlinders en blomme, tot baie klein,

soos vlinder-eiers en hul struktuur, na behore te kan waardeer.

 

Definisie van makrofotografie

Makrofotografie kan gedefinieer word as die fotografering van ’n objek op kort afstand met ’n element van vergroting.

 

Hoofstuk 16

Blomfotografie

 

Iris met bypassende agtergrond. Hennie Cronjť

 

Blomfotografie is een van die mees bevredigende soorte fotografie. Daar is ’n bykans eindelose verskeidenheid vorms, lyne, kontras, tekstuur en kleure

 tot jou beskikking en die beste van alles is dat al hierdie moontlikhede vir jou wag die oomblik as jy jou huis verlaat. Jy hoef nie bekommerd te wees

oor watter toerusting jy moet inpak of hoe die weer gaan wees as jy by jou fotografiebestemming aankom nie. As jy nie so gelukkig is om ’n tuin te hÍ

nie kan jy ’n kwekery of ’n bloemiste besoek, jou materiaal koop en huistoe neem!

Blomfotografie moet egter nie onderskat word nie. Om goeie blomfoto’s te neem, vereis net soveel beplanning en aandag as enige ander soort fotografie

 en vereis ongetwyfeld dat meer aandag aan detail gegee word as wat die geval is by baie ander soorte fotografie. Om ’n unieke, treffende en kunstige blomfoto te neem, behels baie meer as net om die knoppie te druk. As ’n mens die mik-en-druk benadering volg, mag jy selfs af en toe ’n mooi foto neem

 maar daar is ’n wÍreldse verskil tussen ’n goeie foto en ’n skitterende foto wat mense amper sal verplig om weer en weer te wil kyk. As jy jou kamera

ken, bereid is om te leer, bereid is om te eksperimenteer met die tegnieke wat beskryf word en om dit in jou fotografie toe te pas, behoort jy in staat te

wees om jou blomfotografie te verhef van goed na skitterend.

 

Komposisie

Die beginsels van komposisie is reeds bespreek en dit is nou net nodig om jou weer daaraan te herinner: ReŽl van Derdes, balans, patrone, vorms,

simmetrie, lyne, herhaling, leidende lyne, jou posisie t.o.v. die toneel, gebruik van natuurlike rame, plasing van jou trefpunt in die raam, ens. Hierdie is universele beginsels en as jy die foto in die ‘view finder’ opstel, moet hulle altyd nog voorop in jou gedagte wees.  

 

Hoofstuk 17

Landskapfotografie

 

Treffende duinetoneel. Hennie Cronjť

 

Die goue reŽl

As jy landskapfotografie wil doen en jy wil foto’s met die ‘wow’-faktor neem, is dit uiters noodsaaklik dat jy landskapfotografie se goue reŽl volg.

As jy nie bereid is om hierdie reŽl nougeset te volg nie sal dit beter wees om jou kamera te verkoop en ’n poskaart in die snuisterye winkel te koop!!!

 

Die reŽl

Daar is net twee tye van die dag - en net twee- wat geskik is om uitsonderlik-mooie landskapfoto’s te neem: sonop en sononder. Jy behoort jou

landskapfoto’s te neem van omtrent 30 minute voor die son opkom tot 30 minute daarna en van 30 minute voor sononder tot 30 minute daarna.

 

Waarom net hierdie twee tye?

Die rede is dat die gehalte van die lig gedurende hierdie tyd van die dag op sy beste is. Dit is die tyd van die dag wanneer die sonlig die omgewing

waar jy jou behoort te bevind met ’n vlak hoek binnekom. Die lang afstand wat die lig deur die atmosfeer trek, veroorsaak dat al die skerp, koue kleure uitgefiltreer word en dat net die sagte, warm kleure soos geel, oranje en rooi oorbly en hierdie kleure kan ’n baie ordinÍre toneel in ’n wonderwÍreld omskep!! Dit is om hierdie rede dat hierdie tye onder fotograwe bekend staan as ‘die goue ure!!’

 

HDR (HoŽ Dinamiese Reikwydte)

Die meeste tonele of objekte wat afgeneem word, bestaan uit ’n verskeidenheid kleurtone - van donker kleurtone tot ligter kleurtone. Die term

dinamiese reikwydte is die term wat gebruik word om hierdie spektrum van kleurtone te beskryf. Sommige tonele bevat ’n wyer spektrum kleurtone

 as ander (m.a.w. die een toneel bevat donkerder donker tone en ligter ligte tone as die ander een en sy dinamiese reikwydte is dus groter). Hoe

groter die verskil is tussen die donkerste donker toon en die ligste ligte toon, hoe groter (of hoŽr) is die dinamiese reikwydte van ’n toneel.

 

Die HDR proses en ander soortgelyke tegnieke word in besonderhede beskryf.

 

Hoofstuk 18

Wildfotografie

 

Flaminke in vlug. Hennie Cronjť

 

 

In Suid-Afrika is ons baie bevoorreg om ryk bedeeld te wees met wildlewe. Elke fotograaf sien daarna uit om ’n foto te neem van ’n pragtige voŽl in

 vlug, ’n brullende leeu of selfs ’n unieke insek op ’n blaar of blom. Eenvoudig is dit nie en voornemende fotograwe moet hulle vergewis van die

 vereistes en riglyne verbonde aan hierdie soort fotografie.

 

Apparaat

In wildfotografie is apparaat van die grootste belang. Die belangrikste vereistes is as volg:

 

Die X-faktor

Dinge gaan soms vinnig in wildfotografie of iets gebeur onverwags. Dan kan mens nie aan alles dink nie en maak jy maklik ’n belangrike fout met jou

kamera of komposisie. Die geheim is oefening en ervaring. Hoe meer jy fotografeer, hoe makliker kom alles in plek.

 

Die tweede ding is daardie unieke gebeurtenis, iets wat jy waarskynlik een keer in ’n leeftyd gaan beleef. So iets kan natuurlik bloot per toeval gebeur.

As jy egter diere, voŽls en insekte se gewoontes ken, kan jy jouself betyds posisioneer. Dit maak die kans vir daardie spesiale oomblik net soveel beter.

 

Hoofstukke 20 tot 22 sluit aspekte van algemene belang in, insluitende basiese advise oor die redigering van foto’s en die voorbereiding van fotos om te laat uitdruk en vir vertoning op ‘n skerm

Hoofstuk 20

Superskerp foto’s

 

 Superskerp  Josef Steyn

 

As jou foto, of ten minste die belangrike deel daarvan nie skerp is nie, is jou moeite tevergeefs en sal jou foto nie slaag nie.

Hierdie is harde woorde, maar baie waar. Jy mag ’n pragtige toneel voor jou kamera hÍ, die lig mag uitstekend wees, jou komposisie mag 100%

reg wees maar as jy die foto geneem het en dit is nie skerp nie mag jy dalk opmerkings soos die volgende kry: “Pragtige toneel, jammer dit is nie

goed gefokus nie”. Geen fotograaf wil sulke opmerkings hoor nie en moet dus alles in sy vermoŽ doen om sy foto’s skerp gefokus te kry. Daar is

nie ’n towerstaffie wat ’n mens kan gebruik om foto’s skerp te kry nie. Skerp foto’s kan alleen verkry word as jy bereid is om ’n hele reeks

aksies te implementeer en deur noukeurig aandag aan detail te gee.

 

 Die boek sluit ook detail beskrywings in van verskeie tegnieke wat gebruik kan word in moeilike fotografieringsomstandighede

 en om spesiale effekte te bereik.

 

Spesiale tegnieke in blomfotografie

Selective focus stacking’

Soms is dit onmoontlik om die hele blom in skerp fokus te kry selfs al word ’n klein lensopening gebruik. In sulke gevalle kan die tegniek van

‘selective focus stacking’ gebruik word. Met hierdie tegniek word verskeie foto’s geneem en elke keer word op ’n ander vlak, al verder van die

 kamera af, gefokus. Agterna kan die foto’s dan in een foto gekombineer word deur programme soos Photoshop of Zerene Stacker te gebruik.

 

 'Focus stacking'. Josef Steyn

 

Ter afsluiting

Fotografie is ’n reis met baie eindbestemmings en soos enige reis begin dit met die eerste tree. Begin dus dadelik. Pak jou kamerasak, rus jou toe

met kennis, begin stap en geniet die reis!!

Fotografie is ’n reis. Hennie Cronjť

 

Om hierdie e-boek te bekom, e-pos my  en dui aan of jy in Suid-Afrika of elders woonagtig is. Reelings ten opsigte van betaling en aflewering sal per kerende e-pos volg.

Prys: Persone wat in Suid-Afrika of 'n buurland wat die Suid-Afrikaanse Rand as betaalmiddel gebruik, R300.

Bankkoste wat betaalbaar mag wees, sal vir die rekening van die klient wees.

 Internet oordragte in Suid-Afrika is kosteloos.

Oorsese kliente, of persone wat verkies om via PayPal te betaal, US$30

Titles

 

 

 

 

 

HOME   DIGITAL PHOTOGRAPHY  EBOOKS  EBOEKE  ABOUT  NEVER DAUNTED ACCOMMODATION

 ACTIVITIES  HOGSBACK AS PHOTOGRAPHY DESTINATION